• Voucher na pojedyncze zajęcia grupowe w wybranym przedziale wiekowym przy wykupieniu
  karnetu na kurs nauki w Manii Pływania.
 • Vouchery ze zniżką nie łączą się ze sobą.
 • Voucher pomniejsza cenę kursu o wartość jednych zajęć grupowych, aby skorzystać z promocji
  należy okazać kupon na pierwszych zajęciach oraz zaznaczyć przy płatności informacje o posiadaniu
  kuponu.
 • Voucher na zajęcia grupowe lub indywidualne w wybranym dowolnie przedziale wiekowym przy
  wykupieniu karnetu na kurs nauki pływania w Manii Pływania
 • Vouchery ze zniżką nie łączą się ze sobą.
 • Voucher pomniejsza cenę kursu o 50 zł, aby skorzystać z promocji należy okazać kupon na
  pierwszych zajęciach oraz zaznaczyć przy płatności informacje o posiadaniu kuponu.